website Sponsors

 

 

U bent hier: Home SHV › Vereniging › Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschap algemeen

Je kunt lid worden van SHV Woerden en je aanmelden voor een van de afdelingen van onze vereniging.

Lid worden kun je door je aanmelding te mailen naar penningmeester@shvwoerden.nl of te sturen naar

Ledenadministratie SHV Woerden p/a Cattenbroekerlaan 59, 3445 EH Woerden.

Vermeld in de aanmelding je naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en de aanmeldingsdatum. Geef ook aan voor welke categorie je je aanmeld, Jeugdschaatsen, Wedstrijdschaatsen of Toerschaatsen. Vermeld in het geval van een minderjarig lid ook de gegevens van de ouder/verzorger van het kind.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap kan en moet gebeuren voor 30 juni en uitsluitend schriftelijk, geadresseerd aan de ledenadministratie. Als niet tijdig is opgezegd wordt je lidmaatschapstermijn met een jaar verlengd. Bovendien zijn dan ook weer de kosten voor een nieuw trainingsabonnement verschuldigd.

Onze vereniging huurt, net als alle andere verenigingen die de Vechtsebanen als ‘thuisbaan’ hebben, het ijs voor een heel seizoen.

Dit bedrag moet SHV Woerden vooruit betalen. Als je niet op tijd je lidmaatschap opzegt, zijn er dus (ook voor jou) al betalingen gedaan.

Verschillende kosten voor een schaatser

Voor beginnende schaatsers zijn de verschillende kosten vaak onbegrijpelijk. Hier in het kort een toelichting. De contributie zijn de inkomsten voor SHV Woerden. Van dat geld worden de clubkosten betaald. Daarnaast betaal je voor je abonnement. Dat geld int SHV Woerden maar gaat rechtstreeks naar BC Utrecht/Vechtsebanen. Daarvan wordt de ijshuur op trainings- en wedstrijduren betaald.

Als laatste moeten wedstrijdrijders zelf bij de KNSB een licentie aanschaffen. Deze kan uit een langebaan- of/en marathonlicentie bestaan. De KNSB gebruikt dit geld voor landelijke registratie van schaatstijden en de organisatie van regionale en landelijke wedstrijden.

Jeugdrijders betalen aan de club 1 vast bedrag, zie de paragraaf jeugdschaatsen.

Wedstrijdrijders betalen: contributie, abonnement(en) en een licentie

Toerrijders betalen: contributie en abonnement(en)

Contributie

Pupillen

€ 55,-

Junioren C

€ 58,-

Junioren B

€ 60,-

Junioren A

€ 70,-

Neo Senioren

€ 80,-

Senioren

€ 90,-

Masters

€ 90,-

Toerschaatsers

€ 70,-

Niet schaatsende leden

€ 18,-

 

 

 

 

 

 Lidmaatschap Toer-en Wedstrijdschaatsers

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden.

Je betaalt contributie aan de vereniging.

Er zijn kosten voor het abonnement voor de (trainings-) uren die je hebt opgegeven.

Ook het toegangspasje voor de Vechtsebanen in Utrecht kost geld.

Voor wedstrijdrijd(st)ers: voor de wedstrijdlicentie bij de KNSB moet worden betaald.

Voor deelname aan wedstrijd die niet op de Vechtsebanen plaatsvinden worden ‘ijsuren’ gehuurd. In de regel geldt: hoe langer de afstand, hoe meer wedstrijdgeld moet worden betaald.

Clubkleding

Het dragen van clubkleding is verplicht voor toer- en wedstrijdschaatsers.

Het bestellen van clubkleding is mogelijk via de Commissie Kleding. Daarnaast wordt 2 x per jaar een ‘pasweekend’ georganiseerd voor het bestellen van kleding.

Heb je een vraag over onze clubkleding? Mailadres: kleding@shvwoerden.nl

Lidmaatschap Jeugdschaatsers

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. Jeugdleden blijven lid tot wederopzegging voor 30 juni.

Indien er voor 30 juni niet is opgezegd verwachten wij dat uw kind het volgende seizoen doorgaat met jeugdschaatsen. Wordt er na die datum opgezegd dan moeten wij € 12,- administratiekosten in rekening brengen.

Wordt het jeugdlid voor 1 juli 12 jaar, dan vervalt het lidmaatschap automatisch. Uw kind kan zich dan aanmelden bij de trainingsgroep. Voor deze kinderen wordt een informatieavond gegeven, de datum en locatie wordt in april bekend gemaakt.  De kinderen die stoppen met jeugdschaatsen moeten het jack van de vereniging inleveren aan het eind van de uitgaansdag in april tijdens de diploma-uitreiking.

Contributie

De kosten voor deelname aan het jeugdschaatsen bedragen € 195,00 voor een seizoen. Dit is inclusief de kosten voor het Sinterklaasfeest, de Elfstedentocht, het Diplomaschaatsen, het Busvervoer, de Uitgaansdag en Diploma-uitreiking. Exclusief de eventuele schaatshuur.

Lidmaatschap Niet-schaatsende leden

SHV Woerden kent een lidmaatschap voor niet-schaatsende leden. Dit lidmaatschap is bedoeld voor oud-leden of sympathisanten, die niet meer schaatsend actief zijn. De band met de vereniging blijft zo gehandhaafd.

Niet-schaatsende leden kunnen meedoen aan alle clubactiviteiten met uitzondering van de ijstrainingen en wedstrijden. Zij ontvangen ook de nieuwsbrief. Niet-schaatsende leden hebben stemrecht in de ledenvergadering en hebben zodoende invloed op het beleid van de vereniging.

Terug                                                                                                                            Volgende


Ogenblik a.u.b. ...