website Sponsors

 

 

U bent hier: Home SHV › Veilig en vertouwd sporten bij SHV Woerden › Veilig en vertrouwd sporten bij SHV

Veilig en vertrouwd sporten bij SHV

Schaatshardrijvereniging Woerden heeft veel verschillende leden: mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden om te sporten. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Het bestuur van SHV WOERDEN heeft de taak gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hanteren we een beleid voor veilig sporten en hebben we regels hoe we met elkaar omgaan binnen SHV WOERDEN. Met begeleiders/trainers hebben we een gedragscode afgesproken die door onze vereniging is opgesteld. Van onze groep begeleiders en trainers vragen we ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit hoort bij het streven incidenten te voorkomen en is niet omdat sprake is van gebrek aan vertrouwen.
Voor het geval zich toch situaties voordoen die we niet willen en waarover je met iemand vertrouwelijk in gesprek wilt, hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Een VCP is het aanspreekpunt binnen onze vereniging bij klachten over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers. Onder ongewenst gedrag wordt al snel gedacht aan seksueel ongewenst gedrag (denk aan aanrakingen, ongepaste uitspraken en ongewenste intimiteiten). Maar ook gedragingen als agressie, discrimineren, pesten, kleineren, niet in de groep opnemen, horen niet bij onze vereniging.

VCP: Dhr. Arthur Bolderdijk

Tel. nr.: 0348-449540 of Mobiel 06-53350801

Email:

Meer informatie over veilig en vertrouwd sporten:
•    Beleid veilig sporten
•    Gedragscode SHV Woerden
•    Omgangsregels binnen SHV WOERDEN
•    Regels schaatskampen
•    Taken van de vertrouwenscontactpersoon

                                                                                                 Volgende


Ogenblik a.u.b. ...