website Sponsors

 

 

U bent hier: Home SHV › Veilig en vertouwd sporten bij SHV Woerden › Regels schaatskampen

Regels schaatskampen

Schaatskampen

Inschrijving voor een schaatskamp betekent dat je bekend bent met de gedrags- en kampregels die binnen onze vereniging gelden en dat je deze ook respecteert.
Ouders/verzorgers vragen wij deze regels (nogmaals) met hun kinderen in begrijpelijke taal door te spreken.

Kampregels

 • •    Het gebruiken en/of meenemen van alcohol, energiedrankjes, drugs en/of rookwaar is niet toegestaan, net zo min als het meenemen of afsteken van vuurwerk.
 • •    Niemand verlaat zonder toestemming van de leiding de verblijfsaccommodatie.
 • •    Wij gaan respectvol met elkaar om.
 • •    Jongens en meisjes slapen in aparte kamers/verblijfsruimtes.
 • •    Wij gaan netjes om met de verblijfsaccommodatie en het interieur.

Moedwillige overtreding van deze regels kan er toe leiden, dat de ouders/verzorgers van de overtreder gebeld worden met het verzoek om hem/haar onmiddellijk op te halen.
Ouders/verzorgers dienen te bevestigen op het inschrijfformulier dat zij van bovenstaande regels kennis hebben genomen en dat zij deze hebben besproken met hun kinderen.

Regels kampleiding

 • •    Leiding en begeleiding beschikt over een V(erklaring) O(mtrent) G(edrag)
  •    Leiding en begeleiding conformeert zich aan de gedragscode en gedragsregels die binnen onze vereniging gelden.
  •    Leiding ziet toe op kampregels, correct gedrag van de deelnemers, goede sfeer, algemene orde en houdt overzicht over de groep, zodat alle deelnemers betrokken blijven.
  •    Leiding stelt zich op de hoogte van het vluchtplan en de vluchtwegen van de accommodatie en stelt een verzamelpunt vast in geval van een calamiteit.

Voorgaande zaken worden direct na aankomst met de groep besproken.

 • •    Leiding stelt zich op de hoogte van eventuele onveilige situaties van de verblijfsruimte.
  •    Leiding gebruikt overdag geen alcohol en maakt zo nodig afspraken wie er ’s avonds eventueel wat kan drinken. Niet in het bijzijn van de deelnemers.

Terug                              Deze tekst als pdf                         Volgende


Ogenblik a.u.b. ...